Съобщение до всички заинтересовани собственици на обекти с административен адрес: ж.к."Славейков", бл.126

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 23 Февруари 2021, 00:00
Валидно до:

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ
СОБСТВЕНИЦИ НА ОБЕКТИ В СГРАДА  С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.225.1 ПО КККР НА ГР.БУРГАС
С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР.БУРГАС, Ж.К.“СЛАВЕЙКОВ“ БЛ.126

Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №О-8/08.02.2021г. за обект: „ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.225.1.26 ПО КК НА ГР.БУРГАС (ОФИС №10“А“) В ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, НАХОДЯЩ СЕ В СЪЩЕСТВУВАЩА АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.225.1 ПО КК НА ГР.БУРГАС“,  находящ се в ПИ с идентификатор 07079.602.225 по КККР на гр.Бургас, УПИ IV,кв.15“А“ по плана на ж.к.“Славейков“, гр.Бургас.

Същото подлежи  на обжалване пред Административен съд-Бургас  в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение чрез Община Бургас.

МИЛЕНА АНДРЕЕВА
Гл. специалист  в Дирекция „Устройство на територията“
Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 962 Последна промяна: 14:11:12, 09 февруари 2021