Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана на зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 11 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Сряда, 25 Януари 2023, 00:00

До

Мара Петрова Бакърджиева
ул. „Вардар“ бл.1, вх.6, ет.1,ап.96
гр.Бургас

Магда Петрова Илиева
ж.к. „Възраждане“ бл.16, вх.6
гр.Бургас

Атанас Петров Кавръков
бул. „Плиска“ №2, ет.1, ап.6
гр.Шумен

Уведомяваме Ви, че с Решение №4363/19.12.2022г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас е поправена допусната очевидна фактическа грешка в Заповед №1622/20.06.2008г. на Зам.кмета на Община Бургас, поправена със Заповед №2252/09.09.2015г. на Директор на Дирекция „Строителство“ при Община Бургас, за одобрено изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ I-293, кв.178 по плана на зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас.

Решението е изложено в ст.№4 на Дирекция „ЦАУ Възраждане” всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, можете да обжалвате решението в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд - Бургас, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане”. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Изготвил:
Красимира Стоянова, гл. специалист
Тел: 056 /907 467

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 198 Последна промяна: 10:45:43, 11 януари 2023