Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана "В" , ж.р."Меден Рудник"е изготвен проект за изменение ПУП-ПРЗ

Публикувано на: Вторник, 3 Октомври 2023, 16:04
Валидно до: Вторник, 17 Октомври 2023, 00:00

ДО

Всички заинтересовани собственици

Уведомяваме Ви, че за УПИ II и УПИ III в кв.118 по плана зона „В“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.653.331, 07079.653.332, 07079.653.334 и 07079.653.335 по КККР на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ.

Същия е е изложен в ст.4 на Дирекция „ЦАУ Възраждане”, всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане” до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

АРХ. ГЕОРГИ ДОЛАПЧИЕВ

Главен експерт „УПА“

Изготвил:

Красимира Стоянова, гл. специалист "УПА"

Тел: 056 /907 467

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 205 Последна промяна: 16:16:59, 03 октомври 2023