Съобщение до всички заинтересовани собственици с административне адрес: ж.к."Славейков", бл.113

Публикувано на: Петък, 26 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 11 Март 2021, 00:00

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ
СОБСТВЕНИЦИ НА ОБЕКТИ
В СГРАДА  С ИДЕНТИФИКАТОР
07079.602.293.2 ПО КККР НА ГР.БУРГАС
С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР.БУРГАС, Ж.К.“СЛАВЕЙКОВ“ БЛ.113

Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №О-16/25.02.2021г. за обект: „ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБЕДИНЯВАНЕ НА БУКМЕЙКЪРСКИ ПУНКТ НА ЕВРОФУТБОЛ - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.293.2.75 ПО КК НА ГР. БУРГАС И ИГРАЛНА ЗАЛА - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.293.2.101 ПО КК НА ГР.БУРГАС В ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ И ЧЕТИРИМЕСТНА РОЛЕТКА, НАХОДЯЩИ СЕ В ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.293.2 ПО КК НА ГР.БУРГАС, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР.БУРГАС, Ж.К.“СЛАВЕЙКОВ“ БЛ.113, ПАРТЕР.

Същото подлежи  на обжалване пред Административен съд-Бургас  в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение чрез Община Бургас.

МИЛЕНА АНДРЕЕВА
Гл. специалист  в Дирекция „Устройство на територията“
Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1261 Последна промяна: 11:16:37, 26 февруари 2021