Съобщение до всички заинтересовани собственици уведомяваме ви, че със Заповед е одобрен проект за ПУП-ПЗ по ПНИ на с.о. „Лозницата“, гр.Българово

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 29 Март 2023, 10:04
Валидно до: Сряда, 12 Април 2023, 00:00

До Всички заинтересовани собственици

Уведомяваме Ви, че със Заповед №838/14.03.2023г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ е одобрен проект за Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ с пл.№142.328 по ПНИ на с.о. „Лозницата“, гр.Българово, Община Бургас

Заповедта е изложена в ст.№4 на Дирекция „ЦАУ Възраждане” всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд - Бургас, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане”. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

АРХ. ГЕОРГИ ДОЛАПЧИЕВ
Главен експерт „УПА“

Изготвил:
Красимира Стоянова, гл. специалист
Тел: 056 /907 467

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 223 Последна промяна: 10:07:39, 29 март 2023