СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 25 Ноември 2021, 16:41
Валидно до: Четвъртък, 9 Декември 2021, 00:00

До всички заинтересовани собственици

Уведомяваме Ви, че за УПИ I-17, II-17, III-17, IV-17, V-17, VI-17 и VII-17 в кв.144 по плана на „Районен център“, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, представляващи съответно ПИ с идентификатори 07079.653.147, 07079.653.146, 07079.653.145, 07079.653.144, 07079.653.143, 07079.653.142 и 07079.653.141 по КККР на гр. Бургас, е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ.

  • Същият е изложен в стая 4 Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки ден от 08:30 до 12:30 часа. Тел: 056 / 852 345.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане” до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

АРХ. ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ
Главен експерт, отдел „Устройствено планиране и архитектура“
Дирекция „Устройство на територията“
Община Бургас

Изготвил:
арх. А.Николова, гл.специалист „УПА“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 170 Последна промяна: 16:43:04, 25 ноември 2021