Съобщение до всички заинтересовани собственици за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и нов ПуП-РУП по плана на ж.к."Меден рудник"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 15 Ноември 2023, 16:56
Валидно до:

До Всички заинтересовани собственици

Уведомяваме Ви, че УПИ I-162, УПИ II-280, УПИ III-281 и УПИ IV-282 в кв.168, по плана на зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, представляващи ПИ с идентификатори 07079.671.118, 07079.671.119, 07079.671.120 и 07079.671.121 по КККР на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и нов ПУП-РУП.

Същият е изложен в ст.4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане” до Община Бургас в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

 

Изготвил:

Красимира Стоянова, гл. специалист „УПА“

Тел: 056 /907 467

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 97 Последна промяна: 16:57:48, 15 ноември 2023