Съобщение до всички заинтересовани собственици за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на зона "Д", ж.р."Меден Рудник"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 13 Януари 2023, 16:51
Валидно до: Петък, 27 Януари 2023, 00:00

ДО

Всички заинтересовани собственици

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 4447/23.12.2022г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ X-35 в кв.162 по плана на зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.391 по КК на гр.Бургас.

Заповедта е изложена в ст.№4 на Дирекция „ЦАУ Възраждане” всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд - Бургас, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане”. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Изготвил:

Красимира Стоянова, гл. специалист

Тел: 056 /907 467

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 137 Последна промяна: 16:53:01, 16 януари 2023