Съобщение до всички заинтересовани собственици за одобрен ПУП-ПРЗ по плана на кв."Акациите"

Публикувано на: Понеделник, 1 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 15 Февруари 2021, 00:00

До Всички заинтересовани собственици

 

          Уведомяваме Ви, че със Заповед № 3/04.01.2021 г. на Зам. Кмета на Община  Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.659.369 по КК на гр. Бургас в кв.23 по плана на кв. „Акациите“, гр. Бургас, с който се обособява УПИ I.

         Заповедта е изложена в ст. № 4 на Дирекция „ЦАУ Възраждане” всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд - Бургас, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане”. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

АРХ. ГЕОРГИ ДОЛАПЧИЕВ
Главен експерт

Изготвил:
А.Николова, гл. специалист УПА

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1054 Последна промяна: 16:53:41, 01 февруари 2021