Съобщение до всички заинтересовани собственици за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ по плана на зна "Г" ж.р.Меден Рудник

Публикувано на: Понеделник, 15 Март 2021, 00:00
Валидно до: Неделя, 28 Март 2021, 00:00

До Всички заинтересовани собственици

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 639/08.03.2021г. на Зам. Кмета на Община  Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-649 в кв.72, по плана на зона “Г“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.655.32 по КККР на гр.Бургас и УПИ XVI-650, кв.72, по плана на зона “Г“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.655.31 по КККР на гр.Бургас.

Заповедта е изложена в ст.№ 4 на Дирекция „ЦАУ Възраждане” всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, можете да обжалвате заповедта в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд - Бургас, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане”. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

АРХ. ГЕОРГИ ДОЛАПЧИЕВ
Главен експерт

 

Изготвил:
Красимира Стоянова, гл. специалист
Тел: 056 / 907 467

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 404 Последна промяна: 12:08:33, 15 март 2021