Съобщение до всички заинтересовани собственици за одобряване на на проект на изменение на ПУП-ПРЗ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 25 Ноември 2021, 16:38
Валидно до: Четвъртък, 9 Декември 2021, 00:00

До всички заинтересовани собственици

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3241/03.11.2021г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-66,71 в кв.4а по плана на ПЗ „Юг-запад“, гр. Бургас и одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.663.636 по КККР на гр. Бургас.

Същият е изложен в стая 4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки ден от 08:30 до 12:30 часа. Тел: 056 / 852 345 .

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане” до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

АРХ. ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ
Главен експерт отдел „Устройствено планиране и архитектура“

Изготвил:
арх.А.Николова, гл. специалист „УПА“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 197 Последна промяна: 16:43:11, 25 ноември 2021