Съобщение до Янка Митева Капралева и Добрин Йовчев Боев

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 10 Август 2022, 00:00
Валидно до: Сряда, 24 Август 2022, 00:00

ДО

ЯНКА МИТЕВА КАПРАЛЕВА

КВ. „КРАЙМОРИЕ“ №6, ЕТ.1, АП.1

ГР. БУРГАС

 

ДОБРИН ЙОВЧЕВ БОЕВ

Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“ №45, ВХ.3, ЕТ.2, АП.49

ГР. БУРГАС

 

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2233/12.07.2022г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на бивш имот с пл. №001234 по недействаща КВС, землище на кв. Крайморие и УПИ VII-234, кв.33, по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас.

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 373 Последна промяна: 14:51:15, 10 август 2022