Съобщение до Янко Димитров за одобрен проект за ПУП-ПРЗ по плана на ПЗ "Север", гр.Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 13 Януари 2023, 16:32
Валидно до: Петък, 27 Януари 2023, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

 

 

ДО

ЯНКО СТОЙКОВ ДИМИТРОВ

ГР.БУРГАС, УЛ.ЮРИЙ ВЕНЕЛИН № 86 ЕТ.3 АП.15

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №4255/14.12.2022г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ V-925 и УПИ IV-7 в кв.69 по плана на ПЗ“Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.3.925 и 07079.3.926 по КК на гр.Бургас.Същата е изложена в стая №409 на Община Бургас всеки ден от 8,30 до 12,30ч.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

 

ИРИНА ПЕТРАКИЕВА

главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 297 Последна промяна: 16:34:01, 13 януари 2023