Съобщение до заинтересовани лица за обнародвано в ДВ за изработен проект за ПУП-ПУР за утвърждаване на трасета на нови обсулжващи улици

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 14 Март 2023, 11:14
Валидно до: Петък, 14 Април 2023, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ
ОТ ОБЩИНА БУРГАС

 

 

В Държавен вестник бр.23 от 14.03.2023г. е обнародвано:

 

- Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план-План за улична регулация/ПУП-ПУР/ за утвърждаване на трасета на нови обслужващи улици за достъп между отделни квартали по регулационния план на в.з.Росенец, гр.Бургас, одобрен със Заповед №136 от 21.02.1991г. на ОНС-Бургас, осигуряване на транспортен достъп до главен път II-99 и промяна на подробния устройствен план-за улична регулация /ИПУП-ПУР/ за улица между осови точки 46, 107, 106, 105 и 104, в.з.Росенец, гр.Бургас.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 78 Последна промяна: 11:16:26, 14 март 2023