Съобщение до заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права за издадена заповед №536/24.02.2022 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на:
Валидно до: Вторник, 19 Април 2022, 00:00

Съобщение до заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права за издадена заповед №536/24.02.2022г. на Зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас и одобрен проект за ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 47202.503.49 по КККР на с.Маринка, находящ се в с.о. „Черниците - Училищното“, землище на с.Маринка, Община Бургас.

 

Изх. № 94-01-37334/12/05.04.2022г.

Дирекция „ЦАУ Зора“

 

 

 

ДО

 

Илияна Тонева Фучеджиева – Стефанова, заинтересован собственик в ПИ с идентификатор 47202.503.139 по КККР на с.о. „Черниците - Училищното“, землище на с.Маринка, Община Бургас

 

Доротея Валентинова Тодорова, заинтересован собственик в ПИ с идентификатор 47202.503.362 по КККР на с.о. „Черниците - Училищното“, землище на с.Маринка, Община Бургас

 

Яни Иванов Симеонов, заинтересован собственик в УПИ XIX-142, кв.5 по плана на с.о.”Черниците-Училищното”, ПИ с идентификатор 47202.503.142 по КККР на с.о. „Черниците - Училищното“, землище на с.Маринка, Община Бургас

 

Ангелина Звездомирова Навел, заинтересован собственик в ПИ с идентификатор 47202.503.141 по КККР на с.о. „Черниците - Училищното“, землище на с.Маринка, Община Бургас

 

 

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №536/24.02.2022г. на Зам.кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ и e одобрен проект за ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 47202.503.49 по КККР на с.Маринка, находящ се в с.о.„Черниците - Училищното“, землище на с.Маринка, Община Бургас.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ, чрез Заместник-кмет по “Строителство, инвестиции и регионално развитие” при Община Бургас пред Административен съд - гр.Бургас в 14 дневен срок от съобщаването й.

 

 

 

 

 

Справка на тел. 056/ 83-76-16 Павлина Гърненкова

Главен специалист отдел УПА

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 199 Последна промяна: 10:11:39, 05 април 2022