Съобщение до заинтересовани собственици по плана на зона "Д", ж.р."Меден Рудник"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 4 Август 2022, 14:27
Валидно до: Четвъртък, 18 Август 2022, 00:00

До всички заинтересовани собственици

Уведомяваме Ви, че УПИ XIII-79 и УПИ XI-81 в кв.163, по плана на зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, представляващи ПИ с идентификатори 07079.671.602 и 07079.671.369 по КККР на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ.

е изложен в ст.4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане” до Община Бургас в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

АРХ. ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ
Главен експерт „УПА“, Община Бургас

Изготвил:
Красимира Стоянова, гл. специалист „УПА“
Тел: 056 /907 467

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 78 Последна промяна: 14:31:07, 04 август 2022