Съобщение до заинтересовани собственици за одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VIII-67 в кв.167 по плана на зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“

Публикувано на: Петък, 17 Март 2023, 16:24
Валидно до: Петък, 31 Март 2023, 00:00

ДО 
Всички заинтересовани собственици


Уведомяваме Ви, че със Заповед №737/07.03.2023г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VIII-67 в кв.167 по плана на зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.225 по КК на гр.Бургас. Заповедта е изложена в ст.№4 на Дирекция „ЦАУ Възраждане” всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.
На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд - Бургас, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане”. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

АРХ. ГЕОРГИ ДОЛАПЧИЕВ
Главен експерт „УПА“

Изготвил:
Красимира Стоянова, гл. специалист
Тел: 056 /907 467
 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 435 Последна промяна: 16:25:40, 17 март 2023