Съобщение до заинтересовани собстввеници за изготвен проект за ПУП-ПРЗ в землище "Меден Рудник"

Публикувано на: Понеделник, 1 Февруари 2021, 00:00
Валидно до:

До Всички заинтересовани собственици

           Уведомяваме Ви, че за ПИ 964, местност „Брястите“, землище „Меден Рудник“, гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.9.964 по КККР на гр.Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ.

           Същият е изложен в ст.4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.     

  На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане” до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

АРХ. ГЕОРГИ ДОЛАПЧИЕВ
Главен експерт

Изготвил:
Красимира Стоянова, гл. специалист
Тел: 056 /907 467

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1061 Последна промяна: 16:30:56, 01 февруари 2021