Съобщение до Златина Николова Жекова

Публикувано на: Четвъртък, 4 Март 2021, 09:05
Валидно до: Четвъртък, 18 Март 2021, 09:05

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

ЗЛАТИНА НИКОЛОВА ЖЕКОВА

Ж.К. „ЛАЗУР“ №109, ЕТ.5, АП.9

ГР. БУРГАС

 

           

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че са издадени следните Заповеди по чл. 16 от ЗУТ:

- Заповед №341/02.02.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която сте определена за собственик на УПИ IV-14, кв.36, по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас.

- Заповед №342/02.02.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която сте определена за собственик на УПИ II-13, кв.36, по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас.

            Заповедите са на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

 

                                                                                                             04.03.2021г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1306 Последна промяна: 10:17:51, 04 март 2021