Съобщение до Златка Динкова за одобрен проект за ПУП-ПРЗ съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /местност „Талисмана“ (бивша местност „Муската“), землище Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 9 Март 2023, 17:05
Валидно до: Четвъртък, 23 Март 2023, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

ДО

ЗЛАТКА НЕДЯЛКОВА ДИНКОВА

ГР.БУРГАС, Ж.К.ИЗГРЕВ, БЛ. 41 ВХ.2 ЕТ.2 АП.5

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №526/17.02.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.3680 и 07079.2.3681 по КК на гр. Бургас, в границите на устройствена зона 07079/22, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /местност „Талисмана“ (бивша местност „Муската“), землище Бургас.

Същата е изложена в стая №409 на Община Бургас всеки ден от 8,30 до 12,30ч.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й. тел за справка 056/907 286

 

ИРИНА ПЕТРАКИЕВА

главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 66 Последна промяна: 17:06:51, 09 март 2023