Съобщение до всички заинтересовани лица–собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на общината

Публикувано на: Сряда, 24 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Сряда, 10 Март 2021, 17:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Бургас уведомява всички заинтересовани лица–собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на общината, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, че на основание Решение на Общински съвет-Бургас от заседание, проведено на 23.02.2021г., могат да заявят желанието си да наемат пасища и ливади от общинския поземлен фонд, за срок от 5 години, считано от стопанската 2021/2022г., като подадат заявление по образец.

Заявленията се подават в срок от 01.03.2021г. до 10.03.2021г., в  Центъра за информация и административно обслужване на граждани на Община Бургас, ул. „Александровска” №26.

За допълнителна информация: тел. 056/907 222- И. Маринска, Д. Траева

 

Файлове:

Наемни цени.pdf Наемни цени.pdf
Номер: Наемни цени.pdf
Дата: 24.02.2021 / 13:51

Пасища и ливади,… Пасища и ливади, определени за индивидуално ползване.pdf
Номер: Пасища и ливади, определени за индивидуално ползване.pdf
Дата: 24.02.2021 / 13:51

Комплект документи.pdf Комплект документи.pdf
Номер: Комплект документи.pdf
Дата: 24.02.2021 / 13:51

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1500 Последна промяна: 13:59:51, 24 февруари 2021