Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: Сряда, 10 Февруари 2021, 11:45
Валидно до: Сряда, 24 Февруари 2021, 11:45

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

КАЛИНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

УЛ. „Г. МИХАЙЛОВСКИ“ №47, ВХ. А, ЕТ.4 АП.30

ГР. СТАРА ЗАГОРА

 

СИБИН МИЛЕНОВ АНГЕЛОВ

УЛ. „ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ“ №46

ГР. БУРГАС

 

           

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №4/04.01.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на бивши имоти с пл. №000159 и пл. №000173 по недействаща карта на възстановената собственост, землище на кв. „Банево“, гр. Бургас и за УПИ I-159, УПИ II-159, УПИ III-159, УПИ IV-159, УПИ V-159, УПИ VI-159, УПИ ХIII-159, УПИ ХIV-159, УПИ ХV-159, УПИ XVI-159, УПИ VII-173, УПИ VIII-173, УПИ IХ-173, УПИ Х-173, УПИ ХI-173, УПИ ХII-173, в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас.

            Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

 

                                                                                                                         10.02.2021г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1135 Последна промяна: 11:47:14, 10 февруари 2021