Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 28 Юли 2021, 09:05
Валидно до: Сряда, 11 Август 2021, 12:04

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

РАДКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

УЛ. ШЕЙНОВО №29, ВХ.2, ЕТ.2

ГР. БУРГАС

 

ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ

УЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ №30, ЕТ.2, АП.3

ГР. БУРГАС

 

           

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1162/10.05.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.10.465 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №003137 по недействаща карта на възстановената собственост, местност „Кафка“, землище Крайморие) и УПИ VI-137, кв.41, по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас.

            Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

 

                                                                                                                         28.07.2021г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 346 Последна промяна: 11:44:54, 28 юли 2021