Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 17 Септември 2021, 09:05
Валидно до: Петък, 1 Октомври 2021, 12:04

Община Бургас съобщава констативен акт №П-7/21.07.2021г., съставен на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) .

Бургас съобщава на Велин Йорданов Дракалиев и Събка Цонева Дракалиева, че на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е съставен констативен акт №П-7/21.07.2021г., с който е открито административно производство реда на по чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията за премахване на строеж: „Преустройство - обединяване на СОС с идентификатор 07079.610.27.1.5 и СОС с идентификатор 07079.610.27.1.4 по КККР на гр. Бургас и изграждане на санитарно помещение- баня и тоалетна“, находящ се на административен адрес: гр. Бургас, ул. „Силистра“ №6.

Констативен акт №П-7/21.07.2021г., може да бъде получен в стая №5 от 9:00ч. до 12:00ч., находяща се в сградата на Дирекция „ЦАУ Приморие“, Община Бургас (ул. „Александровска”, №83).

Възражения по констативният акт, могат да бъдат подавани до Община Бургас – Дирекция „ЦАУ Приморие“, ул. „Александровска“ №83 в 7 (седем)- дневен срок, считан от датата на връчването му.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

Отдел „Устройствено планиране и архитектура“

М. Димитрова – гл. специалист „Контрол на строителството“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 339 Последна промяна: 15:03:27, 17 септември 2021