Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 5 Март 2021, 11:00
Валидно до: Петък, 19 Март 2021, 11:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че в Държавен вестник бр.19 от 05.03.2021г. е обнародвано съобщение относно приети с протокол на комисията по чл.28б, ал.2 ППЗСПЗЗ от 04.11.2020г. помощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ), ведно със списъци и регистри към тях за м. “Конуса“, землище кв. Рудник, гр. Бургас. С изготвените планове може да се запознаете в ЦАУ „Изгрев“. На основание чл.28б, ал.5 ППЗСПЗЗ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражение по плановете и придружаващата ги документация до Кмета на Община Бургас в едномесечен срок от обнародването на обявлението.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1098 Последна промяна: 11:39:07, 05 март 2021