Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 11 Октомври 2021, 09:05
Валидно до: Понеделник, 25 Октомври 2021, 12:04

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

МИЛКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА - БУЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ №71, ЕТ.4, АП.13, ГР. БУРГАС; ВАСКО ДИМИТРОВ ТРОНКОВ - УЛ. ПОЛК. Н. БАКЛАНОВ №25, ВХ. В, ЕТ.5, АП.47, ГР. ЯМБОЛ; РАДКА ДИМИТРОВА ЦАНЕВА - УЛ. ФЕРДИНАНДОВА №49, ВХ.2, ЕТ.1, АП.2, ГР. БУРГАС; ЙОРДАН КУНЕВ ЙОРДАНОВ- УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ №19, ВХ. А, ЕТ.5, АП.19, ГР. ЯМБОЛ; МИЛКА КУНЕВА ТРИФОНОВА -УЛ. ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ №7, ВХ. А, ЕТ.4, ГР. ЛЯСКОВЕЦ, ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО; ИЛИЯ ДИМИТРОВ ТРОНКОВ - УЛ. ТРАКИЯ №16, ГР. ЯМБОЛ; МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА - УЛ. ФЕРДИНАНДОВА №78, ВХ.5, ГР. БУРГАС; ДАНАИЛА МАРИНОВА БАКЪРДЖИЕВА - УЛ. ДЕБЕЛТ №16, ВХ.4, ЕТ.9, ГР. БУРГАС; АНА МАРИНОВА ИЛИЕВА - УЛ. ФЕРДИНАНДОВА №78, ВХ.5, ЕТ.1, ГР. БУРГАС; ИВАН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ - С. МАЛИНА, ОБЩИНА СРЕДЕЦ; ДИАНА ИВАНОВА ПЕТРОВА - УЛ. ФЕРДИНАНДОВА №78, ВХ.5, ЕТ.2, АП.6, ГР. БУРГАС; ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ КОЛЕВ - УЛ. ЗОРНИЦА №8, ВХ. А, ЕТ.3, АП.7, ГР. СМОЛЯН; СТАНКА ЗДРАВКОВА КОЛЕВА - УЛ. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ №4, ЕТ.2, ГР. БУРГАС; ИВАНКА ТОДОРОВА ЧОРА - Ж.К. ЗОРНИЦА №11, ВХ.5, ЕТ.8, ГР. БУРГАС; ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ ЧОРА - Ж.К. ЗОРНИЦА №11, ВХ.5, ЕТ.2, ГР. БУРГАС; ЖЕНИ СТОЯНОВА ЧОРА - УЛ. МАКЕДОНИЯ №67, ЕТ.3, ГР. БУРГАС; НИНА ЯНКОВА СОТИРОВА - УЛ. РАЙКО ЖИНЗИФОВ №19, ГР. СОФИЯ; МАРИЯ ЙОРДАНОВА ДЖУМАЛИЕВА - УЛ. МИЗИЯ №21, С. СЛАВЯНИ, ОБЩИНА ЛОВЕЧ; КАТЕРИНА ЯНЕВА ЙОРДАНОВА - УЛ. РОДОПИ №22, С. РУСОКАСТРО, ОБЩИНА КАМЕНО; ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ - УЛ. РОДОПИ №22, С. РУСОКАСТРО, ОБЩИНА КАМЕНО; ЯНЧО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ - Ж.К. СЛАВЕЙКОВ №34, ВХ.4, ЕТ.5, АП.15, ГР. БУРГАС; ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА - УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ №12, ГР. БУРГАС; СТАНИМИР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ - Ж.К. ЛАЗУР №48, ВХ.2, АП.9, ГР. БУРГАС; МАРГАРИТА ТЕОДОСИЕВА ИВАНОВА - Ж.К. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ №59, ВХ.1, ЕТ.1, АП.1, ГР. БУРГАС; ТАНЯ ЯНАКИЕВА МИТОВА - Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ.19, ВХ.3, ЕТ.1, АП.2, ГР. БУРГАС; ТОДОР ЯНАКИЕВ ЗАГОРОВ - Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ.19, ВХ.3, ЕТ.1, АП.2, ГР. БУРГАС; СТАНКО ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ - УЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ №48, ЕТ.3, АП.5, ГР. БУРГАС; ТАНЯ КОЛЕВА БОЙЧЕВА - Ж.К. ИЗГРЕВ №67, ВХ.1, ЕТ.3, АП.5, ГР. БУРГАС; ЙОРДАН СТАНКОВ БОЙЧЕВ - УЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ №47, ЕТ.3, ГР. БУРГАС; ВЕНЕТА СТАНКОВА КОСТОВА - УЛ. СРЕДНА ГОРА №4, ЕТ.2, АП.5, ГР. БУРГАС; ГАНКА ГЕОРГИЕВА АБРАШЕВА - УЛ. ЛОЗЕНЕЦ №17, ВХ. А, ЕТ.3, АП.7, ГР. СОФИЯ; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АБРАШЕВ - УЛ. ЛОЗЕНЕЦ №17, ВХ. А, ЕТ.3, ГР. СОФИЯ; ВИКТОР ТОДОРОВ АБРАШЕВ - Ж.К. МЛАДОСТ 1, №14А, ВХ.1, ЕТ.1, АП2, ГР. СОФИЯ; МИНКА ДОБРЕВА АБРАШЕВА - С. СВЕТЛИНА, ОБЩИНА СРЕДЕЦ; ТОДОРКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА - Ж.К. МЕДЕН РУДНИК №17, ВХ.4, ЕТ.8, ГР. БУРГАС; ДАНЧО ХРИСТОВ АБРАШЕВ - Ж.К. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ №70, ЕТ.2, АП.5, ГР. БУРГАС; ЖЕЛЯЗА АНГЕЛОВА НЕДЯЛКОВА, УЛ. ФЕРДИНАНДОВА №78, ВХ.5, ЕТ.5, АП.13, ГР. БУРГАС; ВАНЯ ИЛИЕВА НЕДЯЛКОВА - УЛ. ВАСИЛ ДРУМЕВ №21, ЕТ.4, АП.8, ГР. СОФИЯ; ЕВГЕНИЯ ИЛИЕВА НЕДЯЛКОВА

УЛ. ФЕРДИНАНДОВА №78, ВХ.5, ЕТ.5, АП.13, ГР. БУРГАС; „СОРТОВИ СЕМЕНА-БУРГАС“ ООД - ПЗ „СЕВЕР“, УЛ. ОДРИН №17, ГР. БУРГАС; ЗАФИРКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА - УЛ. ВЕЛЕКА №6, С. ПРОСЕНИК, ОБЩИНА РУЕН; ДИМКА ГЕОРГИЕВА ВАКЪФОВА - КВ. САРАФОВО, УЛ. БАБА ТОНКА №9, ГР. БУРГАС; МАРГАРИТА ПЕТРУНОВА МОСКОВА - Ж.К. ДРУЖБА №169, ВХ. В, ЕТ.4, АП.58, ГР. СОФИЯ; НАДЕЖДА ПЕТРУНОВА ЛАЗАРОВА - Ж.К. ХИПОДРУМА №11, ВХ. В, ЕТ.5, АП.29, ГР. СОФИЯ; МАРИЙКА МАРИНОВА АТАНАСОВА - КВ. РУДНИК, УЛ. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ №3, ГР. БУРГАС; НАНКО АТАНАСОВ АНАСТАСОВ - КВ. РУДНИК, УЛ. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ №3, ГР. БУРГАС; ДАНЧО АТАНАСОВ АНАСТАСОВ - Ж.К. СЛАВЕЙКОВ №148, ВХ.3, ЕТ.5, АП.30, ГР. БУРГАС; АНАСТАСИЯ КОЛЕВА ИВАНОВА - КВ. РУДНИК, УЛ. ТУНДЖА №4, ГР. БУРГАС; ГЕОРГИ КОЛЕВ АПОСТОЛОВ - КВ. РУДНИК, УЛ. ДУНАВ №1А, ГР. БУРГАС; ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ- КВ. РУДНИК, УЛ. ДУНАВ №1, ГР. БУРГАС; АТАНАСКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА - КВ. РУДНИК, УЛ. ДУНАВ №1, ГР. БУРГАС; ДАФИНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА - КВ. РУДНИК, УЛ. ДУНАВ №1, ГР. БУРГАС; МАГДАЛЕНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА - КВ. РУДНИК, УЛ. ДУНАВ №1, ГР. БУРГАС; АТАНАС ХРИСТОВ ИВАНОВ - Ж.К. МЕДЕН РУДНИК №37, ВХ.3, ЕТ.8; ГР. БУРГАС; ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ - УЛ. ВИТОША №3, С. ИЗВОР, ОБЩИНА БУРГАС

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството Ви на собственици на поземлени имоти с идентификатори 07079.2.453, 07079.17.731 и 07079.17.2253 по Кадастралната карта на гр. Бургас, Ви уведомяваме следното:

Във връзка с изпълнението на обект: „Довеждащ водопровод, част от деривация „Камчия-север“, в участъка от РШ „Рудник", в землището на кв. Рудник, гр. Бургас до РШ „Отклонение за напорен водоем „Изгрев", в землището на гр. Бургас“, с Протокол (Решение) №105/06.07.2021г. (рег.№70-00-483/11/07.07.2021г.) на комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Бургас е определен размера на еднократното обезщетение за възникване на безсрочен сервитут в земеделски поземлени имоти, засегнати от трасето на обекта. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от неговото съобщаване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, пред Административен съд - Бургас чрез Община Бургас.

Във връзка с горното и за да бъде изплатено определеното обезщетение, моля да предоставите в Община Бургас с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровка“ №26, ет.4, стая 410, Ваша банкова сметка и копие на документа, с който се легитимирате като собственик на гореописания поземлен имот.

В случай, че сте извършили разпореждане със собствеността си, моля да ни предоставите данни за новия/те собственик/ци.

Повече информация може да получите на телефони: 056/907290 и 059/907275.

11.10.2021г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 330 Последна промяна: 14:53:44, 11 октомври 2021