Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 22 Октомври 2021, 09:05
Валидно до: Петък, 5 Ноември 2021, 12:04

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

КОСТАДИНКА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА

УЛ. АЛЕКСАНДЪР РАЧИНСКИ №1, ЕТ.3, АП.56

ГР. ВАРНА

НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА КОЦЕВА

Ж.К. „ЗОНА Б-5“ №8, ВХ. Б, ЕТ.6, АП.119

ГР. СОФИЯ

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2971/11.10.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която сте определени за собственици на УПИ ХХII-1050, кв.9 и УПИ ХVI-1050, кв.10, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

22.10.2021г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 512 Последна промяна: 15:22:12, 22 октомври 2021