Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: Вторник, 30 Март 2021, 09:05
Валидно до: Вторник, 13 Април 2021, 12:00

       С  Ъ  О  Б  Щ  А В А М Е  В И,    ЧЕ

 

Е изготвен  проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.17.9928 по КК на гр. Бургас

за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им на

„Селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция и селскостопански

инвентар и битови помещение“ по реда на Наредба №19 от 25.10.2012г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1057 Последна промяна: 16:16:18, 30 март 2021