Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 16 Май 2022, 00:00
Валидно до: Понеделник, 30 Май 2022, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т О Б Щ И Н А Б У Р Г А С

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава :

Със Заповед № РД-09-9/28.03.2022г. на областен управител на област Бургас е разрешено изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на обект „Оптична кабелна линия 07-807/ТШ4-0807-0801/ТШ6, преминаващо през землището на гр.Бургас и землището на гр.Поморие като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия“.

16.05.2022 г.

гр.Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 222 Последна промяна: 13:20:49, 16 май 2022