Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 20 Май 2022, 00:00
Валидно до: Петък, 3 Юни 2022, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

ТОДОР МАТЕВ ДИМИТРОВ

КВ. САРАФОВО, УЛ. Г. КАЗАКОВ – ДАСКАЛА №52

ГР. БУРГАС

БОГДАН НИКОЛОВ БОГДАНОВ

Ж.К. „ИЗГРЕВ“, БЛ.16, ВХ.2, ЕТ.7, АП.20

ГР. БУРГАС

ЗЛАТКО ВАСИЛЕВ БОГДАНОВ

КВ. САРАФОВО, УЛ. БУРЕВЕСТНИК №2

ГР. БУРГАС

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ БОГДАНОВ

КВ. САРАФОВО, УЛ. БУРЕВЕСТНИК №2

ГР. БУРГАС

ЯНКА АТАНАСОВА ЧАНЕВА

Ж.К. „ИЗГРЕВ“, БЛ.20, ВХ.1, ЕТ.4

ГР. БУРГАС

РАДОСТИНА АТАНАСОВА ИНДЖОВА

УЛ. ХРИСТО БОТЕВ №79, ЕТ.3

ГР. БУРГАС

ИВАН СТОЯНОВ ЯНЕВ

УЛ. ХРИСТО БОТЕВ №24

ГР. НЕСЕБЪР

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №1175/20.04.2022г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се определят собствениците на УПИ III-1137 и УПИ XL-1137 в кв.7, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

20.05.2022г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 145 Последна промяна: 14:57:40, 20 май 2022