Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 14 Април 2021, 09:05
Валидно до: Сряда, 28 Април 2021, 09:05

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДО

ЛИЛИЯ ВАСИЛЕВА СПАСОВА 

УЛ. „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ №5, ЕТ.4, АП.15                                       

ГР. ПАЗАРДЖИК                                                            

 

ВАСИЛ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ

УЛ. „ГРАФ ИГНАТИЕВ“ №28, ЕТ.3, АП.5

ГР. ПАЗАРДЖИК

 

ЛИЛИЯ КОНСТАНТИНОВА ДЕНЕВА 

УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ №37, ЕТ.4

ГР. БУРГАС

 

ИВАЙЛО ПЕНЧЕВ КАРАПЕНЧЕВ

БУЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ“ №7, ВХ.1, ЕТ.7, АП.13

ГР. БУРГАС

 

ИЛИЯ ИЛИЕВ ВЕЛКОВ

Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“, БЛ.159, ВХ.4, ЕТ.1, АП.1

ГР. БУРГАС

 

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че са издадени следните заповеди по чл.16 от ЗУТ:

Заповед №729/16.03.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която сте определени за собственици на УПИ VIII в кв.20 и УПИ I в кв.20а, по плана на разширението на гр. Бургас (бивш Централен стопански двор, „Пети километър“, група А);
Заповед №730/16.03.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която сте определени за собственици на УПИ V, кв.20, по плана на разширението на гр. Бургас (бивш Централен стопански двор, „Пети километър“, група А).

            Заповедите са на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

 

                                                                                                             14.04.2021г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 992 Последна промяна: 10:40:14, 14 април 2021