Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 22 Юни 2022, 00:00
Валидно до: Сряда, 6 Юли 2022, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

МАРИНА ЕМИЛОВА ЧАНТОВА

КВ. „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ №29, ВХ. А, ЕТ.1, АП.2

ГР. ВАРНА

ХРИСТИНА ЕМИЛОВА ЧАНТОВА

УЛ. БЕЛАСИЦА №22, ЕТ.7

ГР. ВАРНА

РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА

КВ. „САРАФВО“, УЛ. РИБАРСКА №8

ГР. БУРГАС

ИЛИЯНА СТАМЕНОВА ФИЛИПОВА

Ж.К. „СВЕТА ТРОИЦА“ №371, ВХ. Б, ЕТ.8, АП.40

ГР. СОФИЯ

БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

Ж.К. „СВЕТА ТРОИЦА“ №371, ВХ. Б, ЕТ.8, АП.40

ГР. СОФИЯ

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че са издадени: Заповед №1381/11.05.2022г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се индивидуализира УПИ IV-1059, кв.5, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“) и Заповед №1382/11.05.2022г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се индивидуализира УПИ IХ-1058, кв.10, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

Заповедите са на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

22.06.2022г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 144 Последна промяна: 14:15:33, 22 юни 2022