Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: Четвъртък, 8 Септември 2022, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 22 Септември 2022, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До Кремена Илиева Келлер - ул. Роза №19, вх. б, ет.1, ап.7, гр. Варна; Антоанета Калчева Димитрова - ж.к. „Възраждане“ №9, вх.1, ет.7, ап.14, гр. Бургас; Катерина Стоянова Кугеле - ул. Христо Фотев №56А, гр. Бургас; Мима Койчева Николова - ул. Николай Лилиев №18, ет.2, ап.6, гр. София; Светлана Кирилова Кирязова - ж.к. „Братя Миладинови“, бл.42, вх.1, ет.6, ап.12, гр. Бургас; Стоян Кирилов Кирязов - ж.к. „Братя Миладинови“, бл.42, вх.1, ет.6, ап.12, гр. Бургас

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2701/09.08.2022г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се индивидуализират УПИ ХIII-1084 в кв.7 и УПИ IX-1084 в кв.15, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

08.09.2022г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 456 Последна промяна: 14:51:42, 08 септември 2022