Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 9 Септември 2022, 00:00
Валидно до: Петък, 23 Септември 2022, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС, С КОИТО Е ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПЗ И РУП ЗА УПИ IV-236, КВ.28А ПО ПЛАНА НА Ж.К. „ИЗГРЕВ“, ГР.БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.501.236 ПО КК НА ГР.БУРГАС

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДО :

МАРИЯ ДИМОВА КОЛЕВА

Ж.К.“МЕДЕН РУДНИК“ БЛ.85, ВХ.1, ЕТ.6, АП.15

ГР. БУРГАС

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА

Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ“, БЛ.41, ВХ.3, ЕТ.6, АП.17,

ГР.БУРГАС

ЯНИНА БОНЧЕВА СТЕФАНОВА

УЛ. „СТРУМА“ № 50, ЕТ.2 АП.1

ГР.БУРГАС

МАЛИНА ИЛИЕВА ЯНАКИЕВА

Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ БЛ.5, ВХ.5, ЕТ.4, АП.74

ГР.БУРГАС

„АБИР“ АД,

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ БОЖИН ХРИСТОВ ПОРТОЧАНОВ

УЛ. "ГЕНЕРАЛ ГУРКО" № 38, ЕТ. 2

ГР.БУРГАС

„Т-ЕНД Д ПАРТНЕРС“ ООД,

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ НЕДЯЛКО ДЕНЧЕВ КАЦАРОВ

ЖК.ЛАЗУР БЛ. 21 ВХ.А ЕТ.2 АП.5

ГР.БУРГАС

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

Ж.К. „СТРЕЛБИЩЕ“ №128, ВХ.1, ЕТ.5

ГР. СОФИЯ

НИКО ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ

УЛ. „ПЕРУЩИЦА“ № 26, ЕТ.1 АП.4

ГР.БУРГАС

ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

УЛ. „ПЛОВДИВСКА ПОЛЕ“ №15, ВХ.1, ЕТ.4, АП.18

ГР. СОФИЯ

РОСИЦА ЙОРДАНОВА ПРОДАНОВА

Ж.К. „ЗОРНИЦА“ БЛ.14, ЕТ.10, АП.6

ГР.БУРГАС

Д-Р МАНОЛОВА-КОЛЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЕООД

ЖК. МЕДЕН РУДНИК, БЛ. 85, ВХ. 1, ЕТ. 6, АП. 15

ГР. БУРГАС

„СОФИЯ СТАР ПРОПЪРТИС“ ЕАД,

БУЛ.“ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ №101, РАЙОН СЛАТИНА,

ГР.СОФИЯ

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ПАНТЕЛЕЕВА-СТОЯНОВА

Ж.К.“ИЗГРЕВ“ БЛ.33, ВХ.6, ЕТ.5, АП.14

ГР.БУРГАС

КОЙЧО СТОЯНОВ ТОДОРОВ

Ж.К.“ИЗГРЕВ“ БЛ.51, ВХ.3, ЕТ.7, АП.18

ГР.БУРГАС

КРАСИМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

Ж.К.“ЗОРНИЦА“, БЛ.18, ЕТ.12, АП.1

ГР.БУРГАС

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 2259/14.07.2022год. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас е одобрено изменение на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ IV-236, кв.28а по плана на ж.к. „Изгрев“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.236 по КК на гр.Бургас, с което се предвижда промяна на застрояването, като се променя височината на сградите от „до 12м. (4ет.)“ на „до 13,50м. (4ет.)“ и от „до 6м. (2ет.)“ се променя на „до 6,50м. (2ет.)“, без промяна на отреждането по действащ план , при отчитане денивелацията на терена и съществуващия калканен зид в съседен УПИ на запад .

Със Заповед № 2260/14.07.2022год на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас е одобрен Работен устройствен план /РУП/ за УПИ IV-236, кв.28а по плана на ж.к. „Изгрев“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.236 по КК на гр.Бургас, с който се конкретизират с точни мерки разположението и височините на предвиденото свързано застрояване и отстоянията до регулационни граници, до сгради в съседни УПИ включително и през улица, без допуснати намалени отстояния към регулационни граници и застройки.

Заповедите са изложени в стая № 5 на Дирекция ” ЦАУ Изгрев” всеки ден от 8.30 до 12.30ч., тел. 056 86 32 39.

Настоящите заповеди подлежат на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Дирекция”ЦАУ Изгрев”

Гл.спец. ...........................................

/ Ст. Янева/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 503 Последна промяна: 11:51:53, 09 септември 2022