Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 13 Септември 2022, 00:00
Валидно до: Вторник, 27 Септември 2022, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

НИКОЛА РУСЕВ КРУМОВ

КВ. САРАФОВО, УЛ. ТВЪРДИЦА №30

ГР. БУРГАС

МЛАДЕН НИКОЛОВ СЪРМОВ

КВ. САРАФОВО, УЛ. ОКТОМВРИ №24

ГР. БУРГАС

СОФИЯ ПЕТРОВА СЪРМОВА

КВ. САРАФОВО, УЛ. ТВЪРДИЦА №32

ГР. БУРГАС

НИКОЛИНКА ТРЕНДАФИЛОВА БЪЧВАРОВА

КВ. САРАФОВО, УЛ. ОКТОМВРИ №20

ГР. БУРГАС

ТЕОДОРА ЛАЗАРОВА ДИМИТРОВА

Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“ №296, ЕТ.5, АП.29

ГР. БУРГАС

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2928/26.08.2022г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се индивидуализират УПИ II-1045 в кв.4, УПИ XVI-1045 в кв.12 и УПИ XIII-1045 в кв.13, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

13.09.2022г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 363 Последна промяна: 14:12:31, 13 септември 2022