Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 24 Ноември 2022, 10:19
Валидно до: Четвъртък, 8 Декември 2022, 00:00

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т  О Б Щ И Н А Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

- Със Заповед №4050/23.11.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за УПИ Х-133 в кв.5 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.1156 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №4052/23.11.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-2808 и УПИ XII-2568 в кв.64 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.3.2808 и 07079.3.2568 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №4053/23.11.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и чл.135, ал.5 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I и УПИ II в кв.26 по плана на ж.к.“Бр.Миладинови“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.620.115, 07079.620.116 и 07079.620.117 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №4054/23.11.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-367, кв.184 по плана на зона Д, ж.р.„Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.432 по КК на гр. Бургас.

 

- Със Заповед №4055/23.11.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание ч чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-105 в кв.175 по плана на зона Д, ж.р.„Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.556 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №4056/23.11.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.36, ал.1 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за УПИ IV-2257 и УПИ V-2255, кв.29 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.610.339 и 07079.610.340 по КК на гр. Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 163 Последна промяна: 10:20:57, 24 ноември 2022