Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: Вторник, 20 Април 2021, 09:05
Валидно до: Вторник, 4 Май 2021, 12:04

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

ДО

РУМЯНА ПЕТРОВА МИТЕВА - СТОЙИЛКОВИЧ

Ж.К. „СТОЯН ЗАИМОВ“ №59 ВХ. А, ЕТ.3, АП.7

ГР. СЛИВЕН

 

ИВАНКА ДОНЕВА ГЕОРГИЕВА 

Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, БЛ.47, ВХ.3, ЕТ.5, АП.42

ГР. БУРГАС

 

ВЕЛИНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА 

Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, БЛ.47, ВХ.3, ЕТ.5, АП.42

ГР. БУРГАС

 

ДОНИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ 

Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, БЛ.47, ВХ.3, ЕТ.5, АП.42

ГР. БУРГАС

 

           

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №725/16.03.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която сте определени за собственици на УПИ VI в кв.22, по плана на разширението на гр. Бургас (бивш Централен стопански двор, „Пети километър“, група А).

            Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

 

                                                                                                             20.04.2021г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1045 Последна промяна: 13:37:00, 23 април 2021