Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 26 Октомври 2023, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 9 Ноември 2023, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

ВАКЛИН АТАНАСОВ СТОЙНОВСКИ

Ж.К. „ЗОРНИЦА“ №18, ЕТ.16

ГР. БУРГАС

СТОЯН ДИМИТРОВ КАРАНЕНОВ

УПРАВИТЕЛ НА "ДАС КАПИТАЛ ИМО 1" ЕАД

УЛ. АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ № 2, БЛ. БИЗНЕС ЦЕНТЪР

ГР. БУРГАС

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3672/25.10.2023г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се индивидуализира УПИ Х-29 в кв.77, местност „Манастирското“, кв. „Сарафово“, гр. Бургас.

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

26.10.2023г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 263 Последна промяна: 16:48:18, 26 октомври 2023