Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 27 Февруари 2024, 11:00
Валидно до: Вторник, 12 Март 2024, 00:00


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО 
СТОЙЧО ЩЕРЕВ БОГДАНОВ 
КВ. „КРАЙМОРИЕ“, УЛ. „ЧЕРНОМОРКА“ №11А 
ГР. БУРГАС                                    

НИКОЛАЙ АНАСТАСОВ РАЙЧЕВ
УЛ. „ОДРИН“ №9
ГР. АЙТОС

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДРУМЕВ
УЛ. „КАРАМАНЛИЕВ“ №20, ЕТ.2, АП.4 
ГР. АЙТОС

СТАНИМИРА ДИМИТРОВА ДРУМЕВА
УЛ. „КАРАМАНЛИЕВ“ №20, ЕТ.2
ГР. АЙТОС

    
На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №182/16.01.2024г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се индивидуализира УПИ IV-114 в кв.40, по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас.
    Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

    27.02.2024г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 141 Последна промяна: 11:01:50, 27 февруари 2024