Съобщение на Община Бургас относно пазарната цена на еднократно обезщетение за сервитута на обект: „Външен водопровод до УПИ I-18, масив 42, местност „Яката“, кв. „Рудник“,

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 23 Март 2021, 00:00
Валидно до: Вторник, 6 Април 2021, 00:25

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДО

ЕЛКА БЛАГОЕВА БЕЛИЛСКА

УЛ. ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МАЙ №25

С. ЛОЗНО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

 

БАГОЙ СТОЯНОВ БЕЛИЛСКИ

УЛ. ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МАЙ №25

С. ЛОЗНО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

 

АННА СТОЯНОВА БЕЛИЛСКА

УЛ. ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МАЙ №25

С. ЛОЗНО, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ БЕЛИЛСКИ

КВ. „БЕНКОВСКИ“, УЛ. ТЕТЕВЕНСКА №21

ГР. СОФИЯ

 

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ИЛОВА

Ж.К. „МЛАДОСТ 3“ №303, ВХ.2, ЕТ.14, АП.125

ГР. СОФИЯ

 

АСЯ ЕНЧЕВА ИЛИЕВА

Ж.К. „РАЗСАДНИК КОНЬОВИЦА“ №14А, ВХ. Б, ЕТ.8, АП.39

ГР. СОФИЯ

 

ЕНЧО ИЛИЕВ ЕНЧЕВ

Ж.К. „РАЗСАДНИК КОНЬОВИЦА“ №87, ВХ. Д, ЕТ.6, АП.20

ГР. СОФИЯ

 

ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

Ж.К. „ИЗГРЕВ“, БЛ.53, ВХ.5, ЕТ.4, АП.11

ГР. БУРГАС

 

КАМЕЛИЯ АНТОНОВА КАЛЧЕВА

БУЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ №49, ВХ. Г, ЕТ.5, АП.13

ГР. ДИМИТРОВГРАД

 

НАТАША АНТОНОВА КАЛЧЕВА

БУЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ №49, ВХ. Г, ЕТ.5, АП.13

ГР. ДИМИТРОВГРАД

 

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №155/20.01.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което се определя пазарната цена на еднократно обезщетение за сервитута на обект: „Външен водопровод до УПИ I-18, масив 42, местност „Яката“, кв. „Рудник“, гр. Бургас“, засягащ ПИ с идентификатор 07079.17.1324 по КККР на гр. Бургас /стар №039018/, м. Старите лозя и ПИ с идентификатор 07079.17.1339 по КККР на гр. Бургас /стар №039006/, м. Старите лозя.

            Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

 

                                                                                                                         23.03.2021г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1200 Последна промяна: 15:01:04, 23 март 2021