Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадено Решение на Общински съвет Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 28 Септември 2023, 16:19
Валидно до:

 

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадено Решение на Общински съвет Бургас

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава:

- С Решение №55-25/31.08.2023г. на Общински съвет Бургас:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ се разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на кв.1, кв.22, кв.24 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, с цел привеждане на устройствената зона и показателите за застрояване, в съответствие с ОУП на гр. Бургас.

 

 

- С Решение №55-26/31.08.2023г. на Общински съвет Бургас:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6, във връзка с чл. 208 и чл. 16, ал. 1 от ЗУТ се разрешава изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ II, III, IV и V в кв.5 и УПИ I и II в кв.6 по плана на кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.825.591 и 07079.825.593, 07079.825.545 по КККР на гр. Бургас).

 

- С Решение №55-30/31.08.2023г. на Общински съвет Бургас:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 133, ал. 7, чл. 134, ал. 2, т. 2 и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ се разрешава изработването на:

-Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на железопътна линия преминаващо през имоти, представляващи земеделска територия и територия на транспорта в местност „Ъгъла“ (бивша местност „Кюшето), местност „Соката“ в землището на кв. „Сарафово“, гр. Бургас и на територията на „Летище – Бургас“;

- ПУП – ПРЗ, изменения на ПУП – ПРЗ и изменения на ПУП – ПУР, във връзка с провеждане на трасе на железопътна линия, преминаващо през и между териториите на: ПЗ „Север“; ж. к. „Славейков“; ж. к. „Братя Миладинови“; ж. к. „Зорница“; ж. к. „Лазур“; „Парк Езеро“; „Приморски парк“; територията, заключена между плажната ивица и южно Атанасовско езеро, южно от района „Черноморски солници“, гр. Бургас; зона „Изток“ – Черноморски солници, гр. Бургас; местност „Ъгъла“ в землище на кв. „Сарафово“, гр .Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 284 Последна промяна: 16:19:27, 28 септември 2023