Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадено Решение на Общински съвет Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 28 Февруари 2024, 11:35
Валидно до:

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава:

- С Решение №6-33/30.01.2024г. на Общински съвет Бургас:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ, се разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, за осигуряване на трасе на проектен водопровод ø160 за обслужване на ПИ с идентификатор 07079.3.3830 по КККР на гр. Бургас (УПИ I-28), бивш ПИ 038028, м. Вълчи връх по предходна КВС на з-ще Бургас.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 126 Последна промяна: 11:36:17, 29 февруари 2024