Съобщение от Община Бургас за издадени заповеди с разрешения за изработване на проект за ПУП-ПРЗ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 14 Януари 2022, 00:00
Валидно до:

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т О Б Щ И Н А Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

- Със Заповед №129/14.01.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.3801 по КК на гр.Бургас, кв.26 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул.“Транспортна“, в разширението на строителните граници на гр.Бургас, в устройствени зони 13/Смф, 7/Оз, 07079/22 и 07079/24 по одобрения ОУП на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №131/14.01.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2761 по КК на гр.Бургас, кв.30 по ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул.“Транспортна“, в разширението на строителните граници на гр.Бургас, в устройствени зони 13/Смф, 7/Оз, 07079/22 и 07079/24 по одобрения ОУП на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №132/14.01.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.136, ал.1 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV и УПИ XXV в кв.58 по действащ план на ПЗ Север, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.605.115 и 07079.605.116 по КК на гр. Бургас.

 

- Със Заповед №133/14.01.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 във връзка с чл.16 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.775 по КК на гр.Бургас /бивша местност „Хаджи тарла“, землище кв.Лозово, гр.Бургас

 

- Със Заповед №134/14.01.2022г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 във връзка с чл.16 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.6.1293 по КК на гр.Бургас /бивша местност „Край село“, землище кв.Долно Езерово, гр.Бургас/.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 97 Последна промяна: 14:51:16, 14 януари 2022