Съобщение за издадена Заповед №1829/12.06.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община гр.Бургас е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 4 Август 2023, 15:26
Валидно до: Петък, 18 Август 2023, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

 

ДО
„ГРЕЙП-ВАЙН ИНВЕСТМАНТС“ ЕООД
ГР. БУРГАС, УЛ. „ЦАРИГРАДСКА“ №70, ЕТ.1, АП.3

ДОНКА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА
ГР. БУРГАС, УЛ. „ХАН АСПАРУХ“ №16

ЮЛИЯ РАДЕВА СИМЕОНОВА
ГР. СОФИЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН ИЗГРЕВ,
УЛ. „МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИН“ №40, ВХ.А

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ
ГР. БУРГАС, Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“, БЛ.15, ВХ.6, ЕТ.5, АП.15

ПЕТЪР ХРИСТОВ КИРОВ
ГР. БЪЛГАРОВО, УЛ. „СРЕДНА ГОРА“ №4

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1829/12.06.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община гр.Бургас е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-21,26,27, кв.19 по плана на разширението на населеното място в устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.2477 по КК на гр.Бургас.

Същата е изложена в сградата на Община Бургас, ет.4, ст.409 и можете да се запознаете с тях всеки ден от 8.30 до 12.30ч.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

ИРИНА ПЕТРАКИЕВА
главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 253 Последна промяна: 15:28:28, 04 август 2023