Съобщение за издадена Заповед №2649/20.09.2021г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 19 Октомври 2021, 00:00
Валидно до: Вторник, 2 Ноември 2021, 00:00

До
Стоян Василев Русев
ул. „Константин Величков“ №29, вх.Г, ет.6, ап.11
гр.Бургас

Мария Евгениева Йонова
ул. „Македония“ №103, ет.4
гр.Бургас

Николай Радославов Миринчев
ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ №39, ет.6, ап.19
гр.Бургас

Златина Георгиева Миринчева
ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ №39, ет.6, ап.19
гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2649/20.09.2021г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ за одобряване на служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I „за търговия и ТП“, кв.25 по плана на кв.Банево, гр.Бургас /ПИ с идентификатор 07079.705.298 по КК на гр.Бургас/.

Заповедта е изложена в стая №409 на Община Бургас всеки ден от 8,30 до 17,15ч.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Тел. за справка: 056/907-294.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 341 Последна промяна: 16:28:20, 19 октомври 2021