Съобщение за издадена Заповед №3309/04.10.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 7 Ноември 2023, 00:00
Валидно до: Вторник, 21 Ноември 2023, 00:00

До Лилия Петрова Петрова

гр.Бургас, ул.Оборище №95, вх.2, ет.11, ап.4

 

До Вичо Здравков Дуганов

гр.София, ж.к.Люлин №723, вх.А, ет.8, ап.52

 

До Даниела Петрова Дуганова

гр.София, ж.к.Люлин №723, вх.А, ет.8, ап.52

 

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3309/04.10.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVI и УПИ I в кв.26 по плана на с.Брястовец, Община Бургас, ПИ с идентификатори 06776.501.576 и 06776.501.584 по КК на с.Брястовец, Община Бургас.

 

Заповедта е изложена в стая №409 на Община Бургас всеки ден от 8,30 до 17,15ч.

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

Гл.специалист: Ст.Колева

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 257 Последна промяна: 10:16:27, 07 ноември 2023