Съобщение за издадена Заповед №3671/24.10.2022г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 24 Ноември 2022, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 8 Декември 2022, 00:00

Съобщение за издадена Заповед №3671/24.10.2022г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“

Публикувано на 24.11.2022г.

Валидно до 08.12.2022г.

ДO

ПК „НАРКООП“ – БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ №43, ЕТ.3

ГР.БУРГАС

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3671/24.10.2022г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ за одобряване на служебен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ III-448, кв.42 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас /ПИ с идентификатори 07079.702.894 и 07079.702.876 по КККР на гр. Бургас/.

Заповедта е изложена в стая №409 на Община Бургас всеки ден от 8,30 до 17,15ч.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

Тел. за справка: 056/907-487.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 82 Последна промяна: 09:24:09, 24 ноември 2022