Съобщение за издадена Заповед №518/24.02.2022 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на:
Валидно до: Петък, 15 Април 2022, 00:00

Съобщение за издадена Заповед №518/24.02.2022г. на Зам.кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас и одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-5010566, УПИ IX-5010569, УПИ Х-5010445, УПИ XI-5010444, УПИ ХV-5010440 в кв.33 по плана на с.Маринка, ПИ с идентификатори 47202.501.566, 47202.501.569, 47202.501.445, 47202.501.444, 47202.501.440 по КККР на с.Маринка, Община Бургас.

 

 

ДО

 

Инна Димитрова Димитрова, заинтересован собственик в УПИ XVI-5010568, кв.33 по плана на с.Маринка, ПИ с идентификатор 47202.501.568 по КККР на с.Маринка, Община Бургас.

 

Яник Желязков Георгиев, заинтересован собственик в УПИ XI-5010444, кв.33 по плана на с.Маринка, ПИ с идентификатор 47202.501.444 по КККР на с.Маринка, Община Бургас.

 

Яник Желязков Георгиев и Деница Христова Георгиева, заинтересовани собственици в УПИ X-5010445, кв.33 по плана на с.Маринка, ПИ с идентификатор 47202.501.445 по КККР на с.Маринка, Община Бургас.

 

 

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №518/24.02.2022г. на Зам.кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и e одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-5010566, УПИ IX-5010569, УПИ Х-5010445, УПИ XI-5010444, УПИ ХV-5010440 в кв.33 по плана на с.Маринка, ПИ с идентификатори 47202.501.566, 47202.501.569, 47202.501.445, 47202.501.444, 47202.501.440 по КККР на с.Маринка, Община Бургас.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 ЗУТ, чрез Заместник-кмет по “Строителство, инвестиции и регионално развитие” при Община Бургас пред Административен съд - гр.Бургас в 14 дневен срок от съобщаването й.

 

 

 

 

 

Справка на тел. 056/ 83-76-16 Павлина Гърненкова

Гл. специалист отдел УПА

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 199 Последна промяна: 10:51:54, 01 април 2022