Съобщение за издадена заповед, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Сарафово

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 21 Април 2021, 00:00
Валидно до: Сряда, 5 Май 2021, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

 

ДО

БИСЕРКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА    

ГР.БУРГАС, Ж.К.ЛАЗУР  № 50 вх.2 ет.6 ап.24

ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА МАНТАРЛИЕВА    

ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО,УЛ.ЛАЗУРНА  № 18

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ПАМПОРОВ     

ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 18

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ПАМПОРОВ          

ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 18

ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА          

ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 16

ДЖЕНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА       

ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.РАДИ НИКОЛОВ  № 35

БЪРЗА ВЪЛКОВА ЧОЛАКОВА

ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.“ЛАЗУРНА“№14

ДИАНА СТОЯНОВА ВЕЛЕВА

ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 12

СТЕЛА СТОЯНОВА ВЕЛЕВА

ГР.СТАРА ЗАГОРА, УЛ.ГЕОРГИ БЕНЕВ  № 17

СТОЯН ДИНЕВ ВЕЛЕВ

С.ПАНИЧЕРЕВО, УЛ.КОМСОМОЛСКА  № 3

АНАСТАСИЯ СТОЯНОВА МАНДЖЕВА  

ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 12

ТОДОР ИВАНОВ КИРОВ

ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 10

ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА КИРОВА     

ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ОКТОМВРИ  № 60

АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА СТАЕВА 

ГР.БУРГАС,КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 8

НИКОЛА ДИМТРОВ ДИМИТРОВ    

ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 8   

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ    

С.АЛЕКСАНДРОВО, УЛ.ОТЕЦ ПАИСИЙ  № 1

ЯНКО ПЕТРОВ БАКЪРДЖИЕВ  

ГР.БУРГАС, Ж.К.ЛАЗУР  № 77 ВХ.9 ЕТ.5 АП.17

ТАНЯ ХАНЧЕВА БАКЪРДЖИЕВА    

ГР.БУРГАС, Ж.К.ЛАЗУР  № 77 ВХ.9 ЕТ.5 АП.17

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАНДИЛОВ

ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 4

СТОЯН ГЕОРГИЕВ КАНДИЛОВ 

ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 4

ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ПОПОВА           

ГР.БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ.ЛАЗУРНА  № 2

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1018/20.04.2021г. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която e одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв.6 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.564 по КК на гр. Бургас.

Същата е изложена в сграда на Община Бургас, ет.4, ст.409 и можете да се запознаете с нея всеки ден от 8.30 до 12.30ч.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

Ирина Петракиева

главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1059 Последна промяна: 13:34:36, 23 април 2021