Съобщение за издадена заповед с разрешение да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II, кв.18 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 24 Януари 2023, 14:24
Валидно до: Вторник, 7 Февруари 2023, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т О Б Щ И Н А Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава:

 

- Със Заповед №123/11.01.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.135, ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.36 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II, кв.18 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.618.62 по КК на гр.Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 198 Последна промяна: 14:25:56, 24 януари 2023